Doporučte Známého

Znáte někoho s agitovaností související s demencí Alzheimerova typu nebo pečovatele, jehož blízká osoba vykazuje známky agitovaného chování? Mohou být způsobilí k účasti v klinickém hodnocení TRIAD.